Nasz zespół


mgr inż. Piotr Peregudowski

upr.projektowe nr 333/DOŚ/13

mgr inż. Piotr Marchewka

 

mgr inż. Jacek Dzikowski

 

mgr inż. Anna Karpicka

upr.projektowe 125/DOŚ/10

mgr inż. Katarzyna Łucka

 

Kontakt

GP Ωmega
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław
Telefon:71 35-90-373
E-mail:biuro@gpomega.pl